Chính sách bảo mật thanh toán tại website của máy tính Huy Hoàng

Chính sách bảo mật thanh toán

1. Mục đích áp dụng

Hệ thống thanh toán trên website https://laptopquangninh.vn (sau đây gọi tắt là “laptopquangninh”) được kết nối với các đối tác thứ ba như Ngân lượng, các Ngân hàng nội địa và Quốc tế, theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán của Huy Hoàng Computer đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Ngân Lượng (Hệ thống cổng thanh toán Ngân lượng đã được Ngân hàng nhà nước Việt Nam thẩm định về độ an toàn bảo mật và cấp phép hoạt động chính thức).

Ngoài ra, Huy Hoàng Computer còn có các tiêu chuẩn bảo mật giao dịch thanh toán riêng đảm bảo thông tin thanh toán của khách hàng được tuyệt đối an toàn.

2. Quy định cụ thể

2.1.Chính sách đối soát, thanh toán bằng thẻ nội địa và thẻ quốc tế: Huy Hoàng Computer thực hiện đối soát, thanh toán tiền thu hộ COD vào thứ 3 và thứ 6 cho khách hàng của mình thông qua kết nối với đối tác thứ 3 là: Ngân lượng.
2.2. Khách hàng của Huy Hoàng Computer có quyền lựa chọn đối tác thanh toán thứ 3 là Ngân lượng để Huy Hoàng Computer đối soát tiền thu hộ COD. Huy Hoàng Computer đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của Ngân lượng (xem Chính sách bảo mật Ngân lượng) bao gồm:

– Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu trên internet SSL (Secure Sockets Layer) do GlobalSign cấp.

– Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Trustwave cung cấp.

– Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128 bit.

– Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

2.3. Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán riêng của Huy Hoàng Computer áp dụng với khách hàng:

– Thông tin Thẻ ngân hàng của Khách hàng sẽ được lưu trên hệ thống của Huy Hoàng Computer, chỉ sử dụng để Huy Hoàng Computer thanh toán tiền thu hộ COD về cho khách hàng, hoặc thanh toán các khoản giảm trừ, khuyến mại, điểm thưởng …  Huy Hoàng Computer không sử dụng vào các mục đích khác.

– Các thông tin về thẻ Ngân hàng của quý khách sẽ được Huy Hoàng Computer bảo mật tuyệt đối, Quý khách vui lòng không cung cấp những thông tin không cần thiết với Huy Hoàng Computer

– Khách hàng có tuỳ chọn sử dụng OTP để truy cập và giao dịch.

– Huy Hoàng Computer có hệ thống thiết bị bảo mật theo tiêu chuẩn hiện đại nhất: hệ thống hạ tầng cho thanh toán của Huy Hoàng Computer được bảo vệ bằng các chính sách, quy trình theo tiêu chuẩn bảo mật ISO27001 với các trang thiết bị bảo mật gồm: tường lửa (firewall), chống thâm nhập (IPS), Antivirus, chống tấn công (d-dos), và một số thiết bị chuyên dụng khác để mã hóa dữ liệu.

– Hệ thống nội bộ giữa các modules của Huy Hoàng Computer sử dụng các phương thức trao đổi mã hoá keys: Các hệ thống ứng dụng trao đổi dữ liệu nội bộ được mã hoá bằng bộ khóa private và public key đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu.